Algemene Ouderdomswet

Algemene ouderdomswet

De Nederlandse volksverzekering (AOW)

De AOW-leeftijd heeft vanaf de invoering van de Noodwet Ouderdomsvoorziening altijd op 65 jaar gelegen. Deze voorloper van de Algemene Ouderdomswet regelde vanaf 1947 een staatspensioen voor alle Nederlanders die de 65 jaar hadden gepasseerd. De wet werd ingevoerd om iedereen een onbezorgd pensioen te garanderen. Het was één van de eerste sociale verzekeringen van de verzorgingsstaat die wij vandaag de dag kennen in Nederland.

Verhoging AOW-leeftijd

Er is veel te doen geweest om de AOW-leeftijd. In 2009 gingen in de Nederlandse politiek de eerste stemmen op om de AOW-leeftijd te verhogen. Dit werd als oplossing aangedragen voor de groter wordende vergrijzing en de nationale economische crisis.

Naar aanleiding hiervan werd de AOW-leeftijd verhoogd van 65 jaar naar uiteindelijk 67 jaar. De Nederlanders die voor 1955 geboren zijn, zullen nog steeds op hun 65e mogen stoppen met werken. Daarna krijgen zij een AOW-pensioen.

AOW-leeftijd 66 of 67?

De AOW-leeftijd is dus recentelijk verhoogd, maar wat is nu precies de nieuwe regeling betreffende de AOW-leeftijd? De AOW-leeftijd zal uiteindelijk van 65 jaar worden verhoogd naar 67. Omdat de regering deze wijziging in de AOW-leeftijd niet in één keer wil invoeren zal het in etappes gebeuren. Het zou namelijk niet eerlijk zijn als mensen die nu bijvoorbeeld 64 zijn opeens langer door moeten werken, terwijl ze er op ingesteld waren tot hun 65e door te moeten werken.

Het plan voor de verhoging van de AOW-leeftijd is in grote lijnen dat degenen die voor 1955 zijn geboren nog gewoon, volgens de oude Algemene Ouderdomswet, tot hun 65e door moeten werken. Nederlanders die tussen 1955 en 1959 zijn geboren moeten volgens de nieuwe regelingen omtrent de AOW-leeftijd tot hun 66e levensjaar doorwerken. Dit betekent dat de eerste veranderingen in de AOW-leeftijd in 2020 in zullen gaan. Alle Nederlanders die na 1959 zijn geboren zullen volgens de wetswijziging in de Algemene Ouderdomswet door moeten werken tot hun 67e. De eerste groep AOW-ers die op hun 67e moeten stoppen zal in 2026 met pensioen gaan.


aow leeftijd
Het huidige Kabinet-Rutte is van plan weer wijzigingen aan te brengen in de Algemene Ouderdomswet. Ze willen alleen de eerste etappe van de verhoging van de AOW-leeftijd doorvoeren. Op basis van de levensverwachting zullen ze daarna bepalen of er een verdere verhoging zal plaatsvinden. Het is dus nog onzeker wat er in de toekomst zal gebeuren met de AOW-leeftijd.